Search

Pensionering

Waarom heb je als zelfstandige extra Pensionering nodig?

Het pensioen van jou als zelfstandige is in België, zelfs na een volledige beroepsloopbaan, ruim onvoldoende om in een minimale levenskwaliteit te voorzien. Een degelijke pensioenplanning is daarom een noodzaak.

Het opbouwen van een pensioenreserve doe je via Pensioenspaarverzekeringen. Naast de Verzekering Pensioensparen en de Verzekering Lange Termijnsparen kan een zelfstandige nog andere verzekeringen onderschrijven die zorgen voor opbouw van voldoende pensioenreserve en die bovendien een gunstig fiscaal voordeel bieden.

Verzekeringsoplossingen voor pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder een vennootschap
Wat is een VAPZ? De verzekering VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kan onderschreven worden door…
  • iedere startende of gevestigde zelfstandige of zelfstandige helper in hoofdberoep.
  • iedere startende of gevestigde meewerkende echtgeno(o)te of wettelijke samenwonende partner met maxistatuut.
  • de gevestigde zelfstandige of zelfstandige helper in bijberoep, voor zover het inkomen waarop hij of zij voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is, groter of gelijk is aan het minimuminkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is.
De maximale premie voor het VAPZ is gelijk aan 8,17% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden, met een absolute maximumpremie per jaar. In 2020 kwam dit op een maximumbedrag van 3.291,30 euro. Voor startende zelfstandigen en meewerkende partners met maxistatuut is de maximale premie gelijk aan…
  • 8,17% van het forfaitair beroepsinkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep of voor meewerkende partners met maxistatuut waarop de minimale sociale bijdragen worden gerekend.
  • 8,17% van een hoger geschat beroepsinkomen, met een absolute maximumpremie per jaar.
De premies VAPZ worden gestort in een TAK 21-verzekeringsrekening. Dit is een spaarrekening welke een kapitaalsgarantie en een vast gegarandeerd rendement heeft. De verzekeraar biedt bovenop de gegarandeerde rendement een eventuele jaarlijkse winstdeelname. Het fiscale voordeel van de verzekering VAPZ bestaat eruit dat de premie volledig aftrekbaar is van de hoogste inkomstenschijf, voor zover je de verschuldigde sociale bijdragen effectief en volledig betaald hebt op 31 december van dat jaar. Hierdoor geniet je een besparing in je personenbelasting en een besparing in de gemeentebelasting. Daarnaast wordt jouw netto-belastbaar inkomen lager waardoor dit een positief effect heeft op jouw te betalen sociale bijdragen.

Wat is een POZ?

De POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen – Natuurlijke personen) is een aanvullende pensioenverzekering welke afgesloten kan worden door zelfstandige natuurlijke personen, en dus niet door zelfstandigen met een onderneming.

De verzekering POZ kan onderschreven worden door…

  • iedere startende of gevestigde zelfstandige of zelfstandige helper in hoofdberoep.
  • iedere startende of gevestigde meewerkende echtgeno(o)te of wettelijke samenwonende partner met maxistatuut.
  • de gevestigde zelfstandige of zelfstandige helper in bijberoep, voor zover het inkomen waarop hij of zij voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is groter of gelijk is aan het minimuminkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is.

Voor een zelfstandige zonder vennootschap is het aan te raden om voor deze verzekering te kiezen als aanvulling van de VAPZ.

De maximale premie voor de POZ-overeenkomst is de premie die fiscaal in aanmerking komt voor een belastingvermindering op basis van de 80%-regel. De premies genieten een belastingvermindering van 30% plus gemeentebelasting binnen de perken van de 80%-regel.

De gestorte premies samen met eventuele jaarlijkse winstdeelname kunnen gestort worden in een TAK 21% rekening, wat zorgt voor een kapitaal- en rendementsgarantie. Een andere optie is een TAK 23-rekening, op basis van beleggingsfondsen zonder kapitaal- en rendementsgarantie. Ook een combinatie van beiden is mogelijk.

Verzekeringsoplossingen voor pensioenopbouw voor zelfstandigen met een vennootschap

Wat is een IPT?

Ben jij een zelfstandige met een vennootschap? Verdien jij jouw loon als bedrijfsleider via je vennootschap? Dan kan je naast de verzekering VAPZ welke door de bedrijfsleider als natuurlijk persoon wordt onderschreven, beroep doen op een IPT.  Een verzekering IPT (Individuele Pensioen Toezegging) op naam van jouw vennootschap zorgt voor de financiering van de opbouw van jouw pensioenreserve.

De maximale premie voor de IPT-overeenkomst is het bedrag dat fiscaal in aanmerking komt voor een belastingaftrek in de vennootschap en wordt berekend op basis van de 80%-regel.

De bijdragen van de vennootschap worden vrijgesteld als een voordeel van alle aard in hoofde van de betrokken, regelmatig en minstens maandelijks bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider.

De bijdragen van de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap binnen de perken van de 80%-regel voor de hoofdwaarborg bij leven en voor zover de nodige informatie werd doorgegeven aan de databank Aanvullende Pensioenen.

Hoe weet ik hoe mijn aanvullende Pensionering (VAPZ, POV en/of IPT) eruit moet zien?

Afhankelijk van jouw specifieke zelfstandigenstatuut en van jouw eventuele vennootschap, zijn er verschillende Pensioneringen (VAPZ, POV en/of IPT) interessant. De Boever Verzekeringen bekijkt graag wat voor jou de best renderende en logische oplossing is. Door onze online vragenlijst in te vullen kunnen wij jou een verzekering op maat aanbieden.

Hoe weet ik welke verzekering ik nodig heb?
Hieronder geven wij een kort en bondig overzicht van al onze verzekeringen voor ondernemingen. Klik gerust door voor meer informatie, bekijk ook onze verzekeringen voor particulieren en landbouw- en werkmachines of neem contact met ons op.