Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid

Waarom heb je als bedrijfsleider extra bescherming bij Arbeidsongeschiktheid nodig?

Wanneer je ervoor kiest om zelfstandig bedrijfsleider te worden, merk je al snel een beperkte bescherming vanuit de sociale zekerheid op. In het geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of overlijden, van een vroegtijdig overlijden of bij pensionering moet je zelf zorgen voor je eigen bescherming en vangnet.

Voor elk van deze risico’s waarmee je als bedrijfsleider geconfronteerd kan worden, bestaat er een passende verzekeringsoplossing. Hier gaan we in op enkele Verzekeringen rond Arbeidsongeschiktheid. Ontdek ook welke opties rond Pensionering bij zelfstandigen er bestaan.

Wat is een Verzekering Arbeidsongeschiktheid / Gewaarborgd Inkomen?

In het geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval krijg je als zelfstandige via de wettelijke verplichte sociale zekerheid een vervangingsinkomen. Om dit beperkt bedrag aan te vullen doe je beroep op een Gewaarborgd Inkomen om jouw inkomstenverlies te verminderen.

Het bedrag dat je maximaal kan verzekeren bedraagt 80% van het jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen voor zelfstandigen zonder vennootschap en 80% van de bruto-jaarbezoldiging voor zelfstandigen met een vennootschap.

Het verzekerd inkomen wordt uitbetaald aan de verzekerde na toepassing van de gekozen eigen risicotermijn. Je kiest tussen een termijn van 1 maand vast, 1 maand met afkoop of 3 maanden.

Deze verzekering kan gecombineerd worden met een Verzekering Persoonlijke Ongevallen 24/24.

Wat is een Verzekering Persoonlijke Ongevallen 24/24?

Een Verzekering Persoonlijke ongevallen 24/24 verzekert je wanneer je ten gevolge van een beroeps- of een privéongeval arbeidsongeschikt wordt. Je krijgt via deze verzekering een aanvullende vergoeding voor jou als zelfstandige bedrijfsleider naast de vergoeding die je ontvangt via de wettelijke sociale zekerheid.

In deze verzekering is verzekerd:

 • Kapitaal of rente bij overlijden en blijvende invaliditeit
 • Dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 3 jaar na het ongeval
 • Terugbetaling van medische kosten tot 3 jaar na het ongeval
 • Prothesen
 • Begrafeniskosten

 

Deze verzekering kan gecombineerd worden met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Wat is een Verzekering bij Vroegtijdig Overlijden?

Een vroegtijdig overlijden van de zelfstandige bedrijfsleider, die meestal de ‘key-person’ is van de onderneming, kan zorgen voor financiële problemen voor:

Het gezin van de bedrijfsleider:

 • Begrafeniskosten
 • Betaling van successierechten
 • Onvoldoende financiële reserve ter beschikking van de overblijvende partner om de levensstandaard van het gezin verder te zetten

De onderneming:

 • Leningen die onvoldoende ingedekt zijn
 • Er moet een nieuwe ‘key-person’ gezocht en betaald worden
 • Opvangen van tijdelijk omzetverlies ten gevolge van het wegvallen van de bedrijfsleider

In een tijdelijke overlijdensverzekering kunnen deze risico’s van een vroegtijdig overlijden worden opgevangen. Zo kan zowel het gezin van de bedrijfsleider als de onderneming financieel verder bij een vroegtijdig overlijden van de ‘key-person’ van de onderneming.

Hoe weet ik hoe mijn Verzekering bij Arbeidsongeschiktheid eruit moet zien?

Om een goede keuze te maken uit het verzekeringsaanbod bij Arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige bedrijfsleiders en om een correcte prijsinschatting te maken, leren we jou graag beter kennen. Door onze online vragenlijst in te vullen kunnen wij jou een verzekering op maat aanbieden.

Hoe weet ik welke verzekering ik nodig heb?
Hieronder geven wij een kort en bondig overzicht van al onze verzekeringen voor ondernemingen. Klik gerust door voor meer informatie, bekijk ook onze verzekeringen voor particulieren en landbouw- en werkmachines of neem contact met ons op.