Arbeidsongevallen- verzekering

Arbeids- ongevallen verzekering

Wat is een Arbeidsongevallen- verzekering?

De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplicht te onderschrijven verzekering welke jouw werknemers beschermt bij ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer.

Deze verzekering dekt naast de medische kosten ook het loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van een dodelijk arbeidsongeval betaalt ze voor de begrafeniskosten en keert ze een vervangingsinkomen uit aan de personen die economisch afhankelijk zijn van het loon van het slachtoffer.

Excedent Arbeidsongevallen

De Arbeidsongevallenverzekering beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een maximaal jaarloon (wettelijk maximum per 01/01/2021 = € 45.711,80). De Excedent Arbeidsongevallenverzekering betaalt het loon boven dit loonplafond aan de werknemer uit.

Als werkgever kan je de premie van deze waarborg fiscaal in mindering brengen.

Ongevallen in het Privéleven

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een ongeval dat geen arbeidsongeval is, ontvangt hij of zij na de periode van het gewaarborgd loon (beperkte) forfaitaire vergoedingen van de mutualiteit. De waarborg Ongevallen in het Privéleven neemt het gewaarborgd maandloon van de werkgever ten laste en verschaft de werknemer een inkomensgarantie in de periode na het gewaarborgde loon. Ook de premie van deze waarborg kan je als werkgever fiscaal in mindering brengen.

Persoonlijke Ongevallen voor de Zaakvoerder 24/7

Je kan jezelf als bedrijfsleider verzekeren voor ongevallen in jouw beroeps- en privéleven. Het gewenste te verzekeren jaarloon kies je zelf. De vergoedingswijze is gebaseerd op de Wet op de Arbeidsongevallenverzekering

Gewaarborgd Loon en Patronale Bijdragen

Bij een arbeidsongeval ben je als werkgever verplicht om het gewaarborgde loon te betalen aan het slachtoffer. Bovendien moet je de patronale bijdragen op dit loon afdragen. Van de arbeidsongevallenverzekeraar krijg je voor de periode van het gewaarborgde loon de arbeidsongevallenvergoeding waarop de getroffene recht heeft.

Wat blijft er dan ten laste van de werkgever? Het bedrag van de patronale bijdragen en het verschil tussen het gewaarborgde loon en de arbeidsongevallenvergoeding voor de periode van het gewaarborgde loon. Door middel van deze waarborg wordt de loonkost aan jou als werkgever terugbetaald.

Hoe weet ik hoe mijn Arbeidsongevallenverzekering eruit moet zien?

Elk team is anders en elke job komt met andere risico’s. De Boever Verzekeringen bekijkt graag of de standaard Arbeidsongevallenverzekeringen volstaat voor jouw bedrijf of stelt een aangepast pakket voor. Door onze online vragenlijst in te vullen kunnen wij jou een verzekering op maat aanbieden.

Hoe weet ik welke verzekering ik nodig heb?
Hieronder geven wij een kort en bondig overzicht van al onze verzekeringen voor ondernemingen. Klik gerust door voor meer informatie, bekijk ook onze verzekeringen voor particulieren en landbouw- en werkmachines of neem contact met ons op.