Zoeken

Wat doen bij autoschade?

Hoe De Boever Verzekeringen jou helpt bij autoschade

Een aanrijding, geschil of andere schade aan je voertuig of een voertuig van een derde? Geef je schade snel en correct door zodat jij vlot en zorgeloos weer op weg kan.

Heb je geen idee wat je moet doen in geval van een aanrijding? Wij helpen je graag verder. We geven je de eerste stappen die je best volgt in geval van een aanrijding en we delen enkele tips voor het invullen van een aanrijdingsformulier. Vul in het geval van gelede of veroorzaakte schade ook zo snel mogelijk ons formulier in en geef zo online je schade aan.

Eerste hulp bij aanrijding

Wanneer iemand anders (een derde) jou materiële of lichamelijke schade berokkent of wanneer jouw belangen bedreigd zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met je verzekeringsmakelaar. Ook wanneer jij schade zou berokkenen bij iemand anders doe je hetzelfde. Wacht niet tot de tegenpartij jou voor de rechtbank daagt.

Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je je makelaar onmiddellijk inlicht? Wel, volgens onze verzekeringswetgeving verjaart jouw recht op rechtsbijstand na 3 jaar. Dat wil zeggen dat als je niet binnen de 3 jaar melding doet van schade of van een geschil, je niet meer kan terugvallen op de dekkingen van je rechtsbijstandpolis.

Daarom moet je jouw makelaar steeds onmiddellijk inlichten. Beschouw als schadegeval of geschil iedere conflictsituatie waarvoor je via jouw rechtsbijstand verzekerd bent en waarvan je kan denken dat het vroeg of laat in een rechtszaak zou kunnen uitmonden. Het heeft geen enkel belang of de derde of de tegenpartij op dat moment al dan niet gekend is.

In het geval van een diefstal bijvoorbeeld, waarbij jij slachtoffer
bent, moet je die diefstal dus niet enkel snel aan de politie melden, maar ook aan jouw makelaar, zelfs als de daders nog niet gevonden zijn. Je makelaar brengt dan onmiddellijk jouw verzekeraar op de hoogte.

Jouw makelaar kan je de correcte informatie bezorgen over in welke mate je op jouw rechtsbijstandpolis beroep kan doen. Hij geeft je advies en onderneemt onmiddellijk actie om jouw belangen te verdedigen. Belangrijk hierbij is dat je hem een duidelijke beschrijving bezorgt van de schade of het geschil. Door hem de nodige documenten te bezorgen, kan hij jouw dossier in orde brengen en kan er duidelijk geoordeeld worden over de schade of het geschil.

Welke documenten zijn nuttig voor je makelaar?

 • Attest m.b.t. de neerlegging van de klacht bij de politie;
 • Foto’s van de schade aan jouw roerende of onroerende goederen;
 • Prijsbestek van jouw hersteller: autodealer, aannemer, loodgieter;
 • Een kopie van de briefwisseling en e-mails tussen jou en de tegenpartij;
 • Naam en adres van de tegenpartij;
 • Een kopie van de ingebrekestelling die de tegenpartij jou stuurde.

Moet je steeds een advocaat inschakelen en procederen?

Het is zeker niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen. Bespreek eerst met je makelaar of je een advocaat onder de arm zou nemen. Je kan pas een advocaat inschakelen wanneer de zaak voor het gerecht komt. Het is echter zo dat er eerst een gespecialiseerd team helpt om jouw belangen optimaal te verdedigen. Dit team kan vaak een zaak snel en efficiënt regelen zonder tussenkomst van een rechtbank, wat sterk in je eigen voordeel speelt. Het overgrote gedeelte van geschillen wordt trouwens minnelijk opgelost, zonder tussenkomst van de rechtbank.

rechtsbijstandsverzekering

In sommige gevallen echter kan een geschil pas beslecht worden in de rechtbank. In dat geval heb je het recht om zelf een advocaat te kiezen. Als particulier is dit geen eenvoudige opgave. Zonder praktische ervaring moet je immers uit 15.000 Belgische advocaten een geschikte kandidaat voor jouw zaak kiezen. Daarom vraag je best aan je makelaar om je bij te staan om een keuze te maken.

Hoe een aanrijdingsformulier invullen?

Waar vul je wat in?

A. Algemene gegevens

B. Jouw gegevens

C. Gegevens tegenpartij

D. Kruis jouw eigen voertuig aan ter verduidelijking

E. Duidelijke schets

F. Schade eigen voertuig

G. Schade voertuig tegenpartij

H.Opmerkingen

I. Handtekeningen

aanrijdingsformulier
 • Datum
 • Tijdstip
 • Plaats van het ongeval
 • Straatnamen
 • Relevante verkeersborden en lichten
 • Conditie op de weg (bijvoorbeeld: een slecht wegdek)
foto nemen van schade | De Boever Verzekeringen
situatieschets | De Boever Verzekeringen
 1. Teken de straat met een stippellijn in het midden
 2. Teken de voertuigen als rechthoeken
 3. Geef duidelijk de voorkant van het voertuig aan
 4. Gebruik A en B om de voertuigen aan te duiden
 5. Geef met pijlen de rijrichting aan
aanrijdingsformulier

Waar vul je wat in?

A. Algemene gegevens

B. Jouw gegevens

C. Gegevens tegenpartij

D. Kruis jouw eigen voertuig aan ter verduidelijking

E. Duidelijke schets

F. Schade eigen voertuig

G. Schade voertuig tegenpartij

H.Opmerkingen

I. Handtekeningen

foto nemen van schade | De Boever Verzekeringen
 • Datum
 • Tijdstip
 • Plaats van het ongeval
 • Straatnamen
 • Relevante verkeersborden en lichten
 • Conditie op de weg (bijvoorbeeld: een slecht wegdek)
situatieschets | De Boever Verzekeringen
 1. Teken de straat met een stippellijn in het midden
 2. Teken de voertuigen als rechthoeken
 3. Geef duidelijk de voorkant van het voertuig aan
 4. Gebruik A en B om de voertuigen aan te duiden
 5. Geef met pijlen de rijrichting aan

Autoschade online aangeven

Via dit formulier kan je geleden of veroorzaakte schade aan jouw voertuig of aan een ander voertuig doorgeven. Ook het aanrijdingsformulier kan hierbij toegevoegd worden.

  Bestuurder

  Verzekeringsnemer

  Informatie over de autoschade

  Heb je een Europees aanrijdingsformulier ingevuld? JaNee

  Zo ja, gelieve deze te uploaden

  Bijkomende info

  Denk je dat je in recht bent? JaNeeGeen idee

  Heb je een omniumverzekering? JaNee


  Heb je nog andere vragen of had je graag nog iets meer informatie ontvangen in verband met onze diensten? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je maar al te graag jouw tocht zorgeloos verder te zetten!