Zoeken

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wat is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

Als werkgever is het belangrijk dat jij kan focussen op de groei van jouw bedrijf, en dat je onderweg optimaal beschermd bent voor misstappen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor ondernemingen verzekert de aansprakelijkheid van zelfstandigen en ondernemingen voor schade veroorzaakt aan derden.

Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheid (BA Uitbating)

De vergoeding van de aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt in het kader van de uitbating van het bedrijf of de uitoefening van de bedrijfsactiviteit is gedekt via de Burgerrechtelijke Bedrijfsaansprakelijkheid.

Producten- en Dienstenaansprakelijkheid (BA Na Levering)

De Producten- en Dienstenaansprakelijkheid dekt de schade veroorzaakt aan derden na uitvoering van bepaalde diensten of na levering van bepaalde producten.

Schade aan Toevertrouwde Goederen

Deze waarborg vergoedt de schade toegebracht aan goederen om eraan te werken of ze te herstellen.

Deze kan uitgebreid worden tot schade aan goederen van derden die door een verzekerde op het ogenblik van het schadegeval als werkinstrument of zelfrijdend werktuig worden gebruikt, met inbegrip van schade aan werkinstrumenten of zelfrijdende werktuigen die gehuurd of geleased worden voor een beperkte duurtijd.

Rechtsbijstand Uitbating

De Rechtsbijstand Uitbating is een waarborg die ondersteuning biedt bij geschillen over aansprakelijkheden, om schade aan jouw beroepsactiviteit te verhalen of om je bedrijf te verdedigen als het na schade zelf aansprakelijkheid ten laste gelegd wordt.

Daarnaast biedt deze waarborg bescherming tegen insolvabiliteit van de aansprakelijke derde.

Als de aansprakelijkheid van de derde niet betwist kan worden, kan je in afwachting van een uitspraak door een rechter een voorschot ontvangen. Je hebt steeds vrije keuze van advocaat. De Boever Verzekeringen staat je graag bij in dit keuzeproces.

Hoe weet ik hoe mijn verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid eruit moet zien?

Verschillende bedrijven en sectoren komen met verschillende derden in aanraking. Hoe er op eventuele schade ten opzichte van deze derden moet geanticipeerd worden, verschilt dan ook sterk van case tot case. Door onze online vragenlijst in te vullen kunnen wij jou een verzekering op maat aanbieden.

Hoe weet ik welke verzekering ik nodig heb?
Hieronder geven wij een kort en bondig overzicht van al onze verzekeringen voor ondernemingen. Klik gerust door voor meer informatie, bekijk ook onze verzekeringen voor particulieren en landbouw- en werkmachines of neem contact met ons op.